Het Landerdse college van B en W heeft een bouwstop afgekondigd voor de gemeente. Dit omdat de provincie Noord-Brabant strak vasthoudt aan het aantal toegekende woningen voor de periode 2012-2022. Naast het BIO-bestemmingsplan (buitengebied in ontwikkeling) en de twee grote vastgestelde bestemmingsplannen Akkerwinde in Schaijk en Repelakker in Zeeland, is er geen ruimte voor verdere woningbouwplannen.

 

In zijn functie als adviseur ruimtelijke ordening wordt Chris School bij het doorlopen van procedures voor woningbouwplannen voor zijn klanten geconfronteerd met de afgekondigde bouwstop van de gemeente Landerd. Door hun starre houding blokkeert de provincie dus indirect alle nieuwe bouwinitiatieven. Hieronder bevinden zich projecten waarvoor zich reeds belangstellenden hebben gemeld en die, ondanks de crisis in de bouw, door de ontwikkelaar zonder meer in uitvoering worden genomen. Het betreft plannen die gelegen zijn in bestaand stedelijk gebied en waarbij tegemoet wordt gekomen aan de provinciale eis van zuinig ruimtegebruik.

 

Diepe crisis

De afgekondigde bouwstop betekent, in relatie tot de stilgevallen bouwproductie binnen de bestemmingsplannen, dat er in Landerd voorlopig geen nieuwe woningen verrijzen. Dat is onverteerbaar in deze tijd van diepe crisis in de bouw, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat de stop is gebaseerd op een theoretische en verstikkende benadering door de provincie.

 

'Onacceptabele opstelling'

Chris School heeft daarom contact opgenomen met Mieke Geeraedts, fractievoorzitter van de VVD-fractie in Provinciale Staten. In een persoonlijk gesprek heeft hij de problematiek toegelicht en verzocht alles op alles te zetten om de veel te formele houding van de provincie te doorbreken. “Dit is een onacceptabele opstelling die de crisis in de omvangrijke bouwnijverheidtak van Landerd nog dieper maakt”, vindt School. “De crisis vraagt om creatieve oplossingen en vooral ook om maatwerk. De bouw is een van de belangrijkste motoren van de economie en moet juist worden aangejaagd.” 

Inmiddels is de problematiek besproken in de VVD-fractie. Dit komt aan bod in de commissievergadering ROW van vrijdag 14 december. Afhankelijk van de reactie beraadt School zich op eventuele vervolgstappen. “Ik houd de gemeente Landerd op de hoogte van al mijn stappen.”