Bouwgrond is tegenwoordig erg duur en betaalbare kavels zijn schaars, zeker voor starters. Daarom is Chris School na een gesprek met een aantal belangstellenden in overleg getreden met de gemeente Landerd om te kijken naar de mogelijkheden in nieuwbouwwijk Kerkpad in Reek. Dinsdag 25 juni is er om 20 uur een informatieavond in Het Wapen van Reek om de interesse te peilen voor het starten van een collectief.

 

Chris School heeft een aantal studies laten doen naar de haalbaarheid van dit project. “We willen de exploitatiekosten zo laag mogelijk houden”, geeft hij aan. “Dat is beter dan een goedkoop huis met hoge woonlasten. Door het gebruik van duurzame materialen is een energiezuinige woning over een periode van pak en beet tien jaar kostentechnisch veel voordeliger.”

Verder zijn er andere manieren om de prijs laag te houden. “Belangstellenden kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de gemeentelijke starterslening van dertigduizend euro”, weet School. “Daarnaast onderzoeken we ook andere mogelijkheden om betaalbaar te wonen en de woonlasten acceptabel te houden. Een optie zou een erfpachtconstructie kunnen zijn, waarbij een deel van de kavel wordt gehuurd van de gemeente en op termijn kan worden bijgekocht. Verder hoef je bij de aanschaf van een nieuwe woning ook geen overdrachtskosten te betalen. Dat scheelt weer op de financiering.”

 

Collectief
Inmiddels heeft School namens een aantal geïnteresseerden contact gelegd met de gemeente. “Er is al een paar keer overleg geweest met Harrie van Dongen”, vertelt hij. “De wethouder staat in het beginsel positief tegenover ons plan.” Ook zijn de eerste schetsen gemaakt om een indruk van de starterswoningen te geven. Wie belangstelling heeft is dinsdag 25 juni uitgenodigd op de informatieavond in gemeenschapshuis Het Wapen van Reek. Tussen 20 en 22 uur geeft Chris School een nadere toelichting op het Collectief bouwen Kerkpad. Kijk voor meer informatie alvast op www.facebook.com/kerkpadreek.