Chris School op zoek naar creatieve oplossingen

 

De starre houding van de provincie Noord-Brabant over het maximaal aantal te bouwen woningen in Landerd de komende tien jaar is Chris School een doorn in het oog. Daarom is hij op zoek gegaan naar alternatieven. Hij denkt een mogelijke oplossing gevonden te hebben. Hij wil dat de gemeente daarbij gebruikmaakt van door de provincie toegekende extra contingenten die vrijkomen door het slopen van bestaande woningen. “Ik wil meer flexibiliteit.”

 

School pleit ervoor om voor dertig woningen extra plannen te laten ontwikkelen. “Dat mag ook van de provincie”, geeft hij aan, “door gebruik te maken van het sloopcontingent. Het college wil hier alleen nog niet aan, omdat als alle gesloopte huizen worden herbouwd je dus te veel woningen neerzet. Op zich begrijpelijk, maar je neemt in mijn ogen een aanvaardbaar risico. Ten eerste worden niet alle woningen herbouwd. Daarnaast is in het verleden gebleken dat er altijd plannen afvallen. Op deze manier kunnen initiatieven vast in ontwikkeling gebracht worden. Als andere plannen de eindstreep dan niet halen heb je direct een alternatief voorhanden.”

 

Belangrijke discussie
School hoopt op medewerking van de gemeenteraad. Hij wil niet alleen voor zijn eigen projecten, maar voor alle initiatieven in Landerd de weg vrijmaken, zoals het centrumplan Schaijk. “Iedere overheid heeft zijn eigen regels, voorschriften en beleidskeuzes”, weet hij. “In plaats van het aanjagen van de bouw, raakt deze alleen maar verder in het slop. Er moet oplossingsgericht worden gedacht. Ik hoop met deze informatie een positieve bijdrage te leveren aan de belangrijke discussie rondom de woningcontingentering. De huidige crisis vraagt namelijk om creatieve oplossingen.”