Bedrijfsactiviteiten

 

FF Factum Firmitas uit Reek is thuis in Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer en gebiedsontwikkeling. Voor alles wat gebouwd wordt dienen eerst plannen gemaakt te worden. Het is niet mogelijk om zomaar stenen op elkaar te stapelen. Een bouwinitiatief moet passen in het bestemmingsplan, daar staat in wat wel en wat niet mag. Chris School van Factum Firmitas checkt of uw ideeën hierin passen. Mocht dit niet zo zijn dan maakt hij een ruimtelijke onderbouwing of een bestemmingsplan. Met die documenten kan een procedure worden gevoerd om plannen mogelijk te maken. Ook tijdens die procedure dienen er vaak nog extra producten te worden aangeleverd. Ook daarin is Chris School goed thuis. Hij kent dus de paden die bewandeld dienen te worden als zijn broekzak.

 

Door zijn jarenlange ervaring als bestuurder is Chris School de ideale persoon om u te ondersteunen bij uw plannen. Ook als verkeerskundige heeft hij veel kennis van zaken. Daarnaast kan hij helpen bij het (ver)bouwen of ontwikkelen van een woning, een nieuwe wijk of bedrijventerreinen. Tevens kan hij de waarde van grondposities inschatten. Hij ziet de mogelijkheden en kan u ondersteunen in de verdere ontwikkeling van een plan.

 

Producten en diensten

  • Quickscan-rapportages voor ruimtelijke mogelijkheden / gebiedsontwikkeling (woningbouw, bedrijfsvestiging en recreatie en toerisme)
  • Project- en procesmanagement bij ruimtelijke ontwikkelingen
  • Opstellen van ruimtelijke onderbouwingen voor projectbesluiten WABO 2.2
  • Opstellen van bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen
  • Subsidiescan; inventariseren en verzorgen van subsidiemogelijkheden
  • Exploitatieberekeningen
  • Parkeer- en bereikbaarheidsonderzoeken
  • Advisering op het gebied van verkeer en vervoer