Collectief bouwen Kerkpad; Reek

 

Bouwgrond is tegenwoordig erg duur en betaalbare kavels zijn schaars, zeker voor starters. Daarom is Chris School met een aantal belangstellenden een collectief begonnen om te kijken naar de mogelijkheden in nieuwbouwwijk Kerkpad in Reek. School treedt namens deze groep in overleg met de gemeente Landerd. De bedoeling is om een aantal betaalbare starterswoningen met acceptabele woonlasten neer te zetten.

 

STATUS: Vereniging opgericht, contact met gemeente over mogelijkheden

Ontwikkeling woongroep; Herpen

 

FF Factum Firmitas ondersteunt de onlangs opgerichte Stichting Woongroep Herpen, die bezig is met de vestiging van een zelfstandige woongroep voor een tiental jongvolwassenen met een beperking. Na het afronden van een locatieonderzoek wordt overgegaan tot het indienen van een principeverzoek voor de ontwikkeling van een concrete locatie. Tevens begeleidt FF Factum Firmitas de stichting bij het opstellen van het definitieve bouwplan. Daarnaast is verzorgt Chris School het op dit project van toepassing zijnde subsidietraject. Ook ten aanzien van juridische en zorgtechnische vragen wordt ondersteuning geboden.

 

STATUS: Locatieonderzoek/principeverzoek concrete locatie

 

Woonwerkkavels Kampveld; Gennep

 

Voor het plangebied Kampveld in Gennep werkt FF Factum Firmitas in opdracht van de ontwikkelaar aan een bestemmingsplan voor de realisatie van een aantal woonwerkkavels. Tevens coördineert Chris School de diverse noodzakelijke onderzoeken en begeleidt hij de totstandkoming van de anterieure overeenkomst.

 

STATUS: Opstellen bestemmingsplan in overleg met gemeente

Doorontwikkeling autobedrijf; Reek

 

Bosch Car Service Jan van Poppelen in Reek gaat het garagebedrijf verder uit te breiden. De opdrachtgever heeft FF Factum Firmitas gevraagd de benodigde stukken aan te leveren voor deze ontwikkeling. De procedure is inmiddels van start gegaan.

 

STATUS: Procedure wordt opgestart

Herstructurering locatie Rijksweg 13; Schaijk

 

In opdracht van de eigenaar werkt FF Factum Firmitas aan een plan om de horecagelegenheid aan de Rijksweg 13 in Schaijk, plaatselijk bekend als Boszicht, om te zetten naar een woning. Er wordt niet alleen gewerkt aan het opstellen van het noodzakelijke bestemmingsplan, maar tevens worden er acties uitgezet om tot verkoop van deze bijzondere bouwlocatie over te kunnen gaan.

 

STATUS: Opstellen bestemmingsplan

Doorontwikkeling manege De Swart; Reek

 

De Swart werkt hard aan het verder upgraden van de al sinds lange tijd in Reek gevestigde manege. Nadat eerder de rijbak is gemoderniseerd en er een nieuwe opslagloods op de locatie is gebouwd, wordt nu gewerkt aan het mogelijk maken van de bouw van een volwaardige kantine en een nieuwe paardenstal voor pensionpaarden. FF Factum Firmitas is hierbij verantwoordelijk voor de ruimtelijke procedure, onder meer door het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing. Daarnaast onderhoudt het bedrijf de contacten over de plannen met medewerkers van de gemeente Landerd.

 

STATUS: Plan gaat oktober 2013 in procedure

 

Kerkelijk centrum; Giessenburg

 

Voor de Hervormde Gemeente Giesenburg werkt FF Factum Firmitas aan de doorontwikkeling van het Kerkelijk Centrum. Met de gemeente Giessenlanden is op basis van een gedegen stedenbouwkundige visie overleg gepleegd over de uitwerking van twee varianten en is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de ontwikkeling kan worden doorgezet. Er bestaat voorkeur voor de uitvoering van het afgebeelde model 2, waarbij de historische structuur van de kern Giessenburg in oude luister wordt hersteld.

FF Factum Firmitas verzorgt het complete project. Naast het verkrijgen van de definitieve goedkeuring van het uiteindelijk uit te voeren model, het opstellen van het bestemmingsplan, het opstellen van een exploitatieplan en het verzorgen van het subsidietraject wordt ook aan de door FF Factum Firmitas opgezette projectstructuur uitvoering gegeven.

 

STATUS: Aanlevering bestemmingsplan oktober 2013

 

Project Hoogblokland

 

Voor een ontwikkelaar verzorgt FF Factum Firmitas het complete proces om de locatie waar voorheen een transportbedrijf was gevestigd te herontwikkelen naar een woningbouwlocatie. Op basis van een opgestelde stedenbouwkundige visie wordt momenteel met de gemeente Giessenlanden de laatste hand gelegd aan een samenwerkingsovereenkomst om tot de bouw van 23 woningen te komen. Als onderdeel van die overeenkomst wordt met de woningbouwcorporatie Kleurrijk Wonen door FF Factum Firmitas aan de realisatie van 6 Koopgarant-woningen gewerkt.

 

STATUS: Ontwerpbestemmingsplan bij gemeente aangeleverd

 

Manege Lipizzaner Ladan; Schaijk

 

Voor Lipizzaner Ladan aan de Domineeshoef in Schaijk verzorgt Factum Firmitas het gehele traject om tot doorontwikkeling van het bedrijf te kunnen overgaan. FF is verantwoordelijk voor het gehele projectmanagement en voor het aanleveren van alle voor het plan benodigde stukken. Het plan voorziet in de bouw van een dertigtal hooibergen waarin op basis van Bed & Breakfast kan worden overnacht. Verder komt er een nieuwe rijhal en een recreatieruimte. Het geheel wordt op een hoogwaardige wijze landschappelijk ingepast.

Lippizzaner Ladan richt zich in eerste instantie op de paardenliefhebber. Zeker gezien de ligging van de locatie aan internationale ruiterroutes en in de directe nabijheid van de Maashorst en Herperduin is dat een logische keuze.

 

STATUS: Bestemmingsplan vastgesteld; daadwerkelijke uitvoering in voorbereiding

 

Joomla! portfolio